České veterinární přípravky schválené Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv v Brně, pro podporu nervového systému, kloubů, kůže a srsti u psů

České veterinární přípravky

 

Ústav pro státní kontrolu veterinárních  biopreparátů a léčiv    

                                                                     188166_330351_pilulky_banner_1

Přípravky , u kterých to legislativa vyžaduje, musí projít procesem schvalování u Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, a můžeme je označovat jako schválené veterinární přípravky. Co to ale prakticky znamená?

Povinnost schvalování vyplývá ze zákona O veterinární péči, dle kterého se jako veterinární přípravky označují ty určené k přímému použití pro zvířata nebo přicházejí do styku se zvířaty, a nejedná se při tom o léčiva nebo krmiva. V našem případě tedy o přípravky podporující fyziologické funkce kůže, srsti a nervů.

Průběh schvalování není zcela jednoduchý, je třeba doložit řadu podkladů dokládajících zdravotní nezávadnost, posouzení toxicity, účinnosti, zkoumány jsou všechny jednotlivé složky a jejich vhodnost použití pro daný druh a skupinu zvířat. Důležitá je samozřejmě nezávadnost i pro chovatele nebo pracovníky, kteří veterinární přípravky aplikují. Posuzován je také vliv na životní prostředí. Ověřován je postup výroby, značení přípravků i soulad s evropskou legislativou.

Na webových stránkách ÚSKVBL je tento seznam veřejně přístupný v sekci „SCHVALOVÁNÍ VP“ – „SEZNAM VP“:
Aktuálně schválené VP (uskvbl.cz)

 Naše společnost má všechny své přípravky schválené pod č.j.: 

Nervový systém: Číslo schválení ÚSKVBL: 105-19/C, Číslo schválení ÚSKVBL: 108-19/C, Číslo schválení ÚSKVBL: 111-19/C
Klouby: Číslo schválení ÚSKVBL: 107-19/C, Číslo schválení ÚSKVBL: 110-19/C, Číslo schválení ÚSKVBL: 113-19/C
Srst: Číslo schválení ÚSKVBL: 106/19/C, Číslo schválení ÚSKVBL: 109/19/C, Číslo schválení ÚSKVBL: 112-19/C